Orden i sagerne
- er det også vigtigt for dig?

Orden i sagerne - er det også vigtigt for dig?

Overenskomster
Ordnede forhold
Kvalitet
og kontrol
Krav til
underleverandører

Servicenormen sikrer:

 • Ordnede personaleforhold

  Virksomheden har en overenskomst, samt en skriftlig personalepolitik, der som minimum indeholder retningslinjer for uniformering, legitimation, fravær, mangfoldighed og efteruddannelse.

 • Økonomisk sikkerhed

  Virksomheden har styr på arbejdsskadeforsikringer og de økonomiske attester fra Erhvervsstyrelsen.

 • Kvaliteten er i orden

  Virksomheden leverer som aftalt. Der sker en løbende måling, vurdering og opfølgning på de leverede ydelser, og i det daglige arbejde følges nogle skriftlige retningslinjer for at sikre kvalitetsniveauet.

 • Respekt for miljøet

  Virksomheden har en skriftlig miljøpolitik og bruger så vidt muligt miljømærkede produkter. Desuden følges reglerne for bortskaffelse af kemirester og -emballage.

 • Et godt arbejdsmiljø

  Virksomheden kan dokumentere et godt arbejdsmiljø ved bl.a. at have et arbejdsmiljøledelsessystem, gennemføre APV og deltage i arbejdsmiljøuddannelser.

 • Alle er rustet til opgaven

  Virksomheden kan dokumentere, at der er en skriftlig plan for både oplæring og efteruddannelse af medarbejderne.

 • Styr på underleverandørerne

  Virksomheden har en skriftlig politik for brug af underleverandører og kan dokumentere, at der altid indgås skriftlige kontrakter.

 • … og det kontrolleres af DNV

  DNV foretager jævnligt stikprøvebesøg, hvor virksomhederne skal fremvise diverse former for dokumentation i henhold til Servicenormen. Herefter udarbejdes en kontrolrapport, der sendes til sekretariatet i Servicebranchens Arbejdsgiverforening (SBA). Hvis det viser sig, at ikke alle krav bliver efterlevet, kan konsekvensen være bødestraf, påbud om forbedringer og i værste fald eksklusion.

Se filmen

Ordentlig service.
Hele vejen rundt.

Savner du et godt arbejdsliv?

Og brænder du for at gøre andre mennesker glade?
Så kan vi bruge sådan én som dig i servicebranchen!

Læs mere