Cookies

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse her på hjemmesiden. Læs persondatapolitik her.

 

Velkommen hos Servicenormen.

 

Jeg er ok med brug af cookies

Vælg en leverandør, der opfylder Servicenormen – din garanti for god moral og orden i sagerne.

Servicenormen garanterer:


 • Økonomisk sikkerhed

  Virksomheden har styr på arbejdsskadeforsikringer og de økonomiske attester fra Erhvervsstyrelsen.

 • Kvaliteten er i orden

  Virksomheden leverer som aftalt. Der sker en løbende måling, vurdering og opfølgning på de leverede ydelser, og i det daglige arbejde følges nogle skriftlige retningslinjer for at sikre kvalitetsniveauet.

 • Respekt for miljøet

  Virksomheden har en skriftlig miljøpolitik og bruger så vidt muligt miljømærkede produkter. Desuden følges reglerne for bortskaffelse af kemirester og -emballage.

 • Et godt arbejdsmiljø

  Virksomheden kan dokumentere et godt arbejdsmiljø ved bl.a. at have et arbejdsmiljøledelsessystem, gennemføre APV og deltage i arbejdsmiljøuddannelser.

 • Ordnede personaleforhold

  Virksomheden har en overenskomst, samt en skriftlig personalepolitik, der som minimum indeholder retningslinjer for uniformering, legitimation, fravær, mangfoldighed og efteruddannelse.

 • Alle er rustet til opgaven

  Virksomheden kan dokumentere, at der er en skriftlig plan for både oplæring og efteruddannelse af medarbejderne.

 • Styr på underleverandørerne

  Virksomheden har en skriftlig politik for brug af underleverandører og kan dokumentere, at der altid indgås skriftlige kontrakter.

 • … og det kontrolleres af DS

  Dansk Standard foretager jævnligt stikprøvebesøg, hvor virksomhederne skal fremvise diverse former for dokumentation i henhold til Servicenormen. Herefter udarbejdes en kontrolrapport, der sendes til sekretariatet i Servicebranchens Arbejdsgiverforening (SBA). Hvis det viser sig, at ikke alle krav bliver efterlevet, kan konsekvensen være bødestraf, påbud om forbedringer og i værste fald eksklusion.

Se kampagnefilmene

"PensionDanmark er et arbejdsmarkedspensionsselskab, som administrerer overenskomstaftalte pensioner for over 700.000 medlemmer. Vi sætter derfor en ære i at finde samarbejdspartnere, der opfylder overenskomsterne. Vi valgte blandt andet vores rengøringsleverandør, fordi de opfylder Servicenormen. Det er vores garanti for, at der altid er orden i sagerne, når det kommer til de ansattes vilkår."


Anette Perk, Intern Servicechef, PensionDanmark. Kunde hos Partneren ApS.